วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา

ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator
วันเสาร์ที่ 07 กรกฏาคม 2007 เวลา 09:54 น.

ความหมายนวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation

หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่ง ประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัด เวลา ในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เป็นต้น..

ที่มา : http://inv.eau.ac.th/2009V2/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น