วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

นวัตกรรมการเรียนการสอน

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในบั้นปลายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู อาจารย์ จะต้องพยายามค้นคว้าวิธีการใหม่ ๆ ที่ครู อาจารย์คิดค้นขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ นั้น คือ นวัตกรรมทางการศึกษานั้นเอง

ความหมาย

คำจำกัดความของคำว่า นวัตกรรมทางการศึกษา จึงหมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าให้เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าส่งผลงานในลักษณะนี้ต้องมีเอกสารประกอบด้วย

สอน หมายถึง

คำสำคัญ: นวัตกรรมการเรียนการสอน
สร้างเมื่อ: 2009-02-08 09:15:39 แก้ไขเมื่อ: 2009-02-08 09:15:39

สงวนลิขสิทธิ์ © นางสาวชลธิชา มณี
เนื้อหาอนุญาตให้ใช้แบบ ครีเอทีฟคอมมอนส์ สัญญาอนุญาตประเภทแสดงที่มา ไม่ใช้เพื่อการค้า และไม่แก้ไขต้นฉบับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น